Etappmålen

Etappmålen ska göra det lättare att nå generationsmålet och miljömålen och identifierar en önskad omställning av samhället.

Avfall (2)

Begränsad klimatpåverkan (5)

Biologisk mångfald (3)

Farliga ämnen (8)

Särskilt farliga ämnen

För att skydda människors hälsa och den biologiska mångfalden behöver spridningen av farliga ämnen förebyggas och minska. En förutsättning för att uppnå målet är att EU-kommissionen genomför relevanta regelverk och inte fördröjer viktiga moment i den planerade implementeringen. 

2018

Hållbar stadsutveckling (3)

Luftföroreningar (1)