Hållbar konsumtion och produktion

– Riksdagens definition av miljömålet