Hållbara städer och samhällen

– Riksdagens definition av miljömålet