Grafisk profil för Sveriges miljömål

I den grafiska profilen för Sveriges miljömål ingår färger, typografi, bildspråk, miljömålslogotypen samt generationsmålets och miljökvalitetsmålens illustrationer.

Sidan senast uppdaterad: 21 mars 2019

Längst bak i beskrivningen av den grafiska profilen för Sveriges miljömål finns exempel på trycksaker, annonser och rollups som följer profilen.

Profilen ska användas vid produktion av kommunikationsmaterial som är gemensamma för alla aktörer i miljömålssystemet. För annan kommunikation, där en enskild avsändare ska lyftas fram, så används avsändarens egna grafiska profil tillsammans med delar av miljömålens profil, till exempel miljömålslogotypen eller de olika miljökvalitetsmålsillustrationerna.

Upphovsrätt

Fotografierna och illustrationerna på sverigesmiljömål.se är skyddade av fotografens eller illustratörens upphovsrätt. De får inte användas eller spridas utan tillstånd från fotografen eller illustratören.

Miljömålsillustrationerna får dock användas av de aktörer som ingår i miljömålssystemet för att informera om Sveriges miljömål. Andra aktörer – till exempel studenter, organisationer och företag – kan ansöka om tillstånd från Naturvårdsverket att använda dem i icke-kommersiella sammanhang för att informera om Sveriges miljömål.

För kommersiellt bruk av illustrationerna så måste du kontakta upphovsrättsinnehavaren, det vill säga Naturvårdsverket. Vid all användning ska illustratörens namn framgå tydligt. Illustrationerna får inte bearbetas, beskäras eller förvanskas.

Alla texter, diagram och kartor på sverigesmiljömål.se är fria att använda och sprida vidare, om inte annat anges. Uppge Naturvårdsverkets webbplats sverigesmiljömål.se som källa.

Om du har frågor om den grafiska profilen är du välkommen att kontakta oss. 

Kontakt

E-post: sverigesmiljomal@naturvardsverket.se