Förslag till miljöpolicy för mindre företag

För att kunna arbeta strukturerat med miljöfrågor är en miljöpolicy ett bra redskap. Här finns förslag på miljöpolicy för små företag.

Sidan senast uppdaterad: 10 maj 2017

Många små företag vill arbeta med miljö men saknar redskap och resurser för att kunna göra det på ett strukturerat sätt. Genom att använda en färdigformulerad miljöpolicy blir det lättare för företag att komma igång med miljöarbetet.

Här finns tre förslag på miljöpolicy som riktar sig till tjänsteföretag, handelsföretag eller företag som producerar varor. 

Förslagen till miljöpolicy togs fram av regeringens nationella miljömålssamordnare för näringslivet och riktar sig till små företag. Förslagen har utgångspunkt i de svenska miljömålen och är tänkt att fungera som lathundar för att påbörja ett strukturerat miljömålsarbete.