Sveriges miljömål

Aktuella händelser

2-3 juni

Stockholm+50

UNEP

7-8 september

Miljömålsdagarna 2022

Naturvårdsverket, Länsstyrelsen Västernorrland m.fl.

20-21 september

Miljöbalksdagarna 2022

Naturvårdsverket

Koll på vad som är på gång i miljömålssystemet

I Miljömålsnytt kan du läsa om vad som är på gång i miljömålssystemet och ta del av exempel på svenskt miljöarbete. Nyhetsbrevet ges ut ungefär en gång i månaden.