Välkommen till webbplatsen för svenskt miljöarbete.
Vi som står bakom innehållet är åtta av Sveriges miljömålsmyndigheter och länsstyrelserna. Här ger vi inspiration och verktyg till företag och kommuner som vill arbeta mer strukturerat för att bidra till Sveriges miljömål. 

Koll på vad som är på gång i miljömålssystemet?

Nyhetsbrevet Miljömålsnytt riktar sig till dig som är intresserad av eller arbetar med att nå Sveriges miljömål, Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling. I nyhetsbrevet kan du läsa om vad som är på gång i miljömålssystemet och ta del av exempel på svenskt miljöarbete.

Lärande exempel

Gröna obligationer och divestering av kommunens kapitalplaceringar

Örebro kommun arbetar aktivt med att minska klimatpåverkan från sin finansverksamhet och 2014 bestämde sig Örebro för att divestera, det vill säga ta sina investerade pengar från fossil industri.

Solceller på taket av ett rött hus.

Kunskapshöjande solsafari

För att inspirera och sprida kunskap arrangerar Klimatrådet i Jönköpings län en solsafari där länets invånare får chansen att besöka solcellsanläggningar och lära sig mer om energiformen.

Minskat resande med mötespolicy och virtuell teknik

Med hjälp av mötespolicy, virtuell teknik och ett fokuserat arbete för att förändra mötesbeteendet har Telia lyckats minska sina fysiska resor med över 80 procent sedan 2001.

Berätta!

Vill du tipsa om något som din kommun eller ditt företag har gjort som kan inspirera andra? Fyll i vårt formulär och bidra med ett lärande exempel!

Aktuella händelser

Här hittar du aktuella händelser och evenemang som kanske intresserar dig som arbetar med de svenska miljömålen. Alla länkar leder till respektive arrangörs webbplats.

 1. Havs- och vattenforum 2019

  Datum
  4-5 juni 2019
  Arrangör
  Havs- och vattenmyndigheten
  Plats
  Eriksberg, Göteborg

 2. Naturvårdskonferens 2019

  Datum
  18-20 september 2019
  Arrangör
  Naturvårdsverket
  Plats
  Jämtland

 3. Miljöövervakningsdagar 2019

  Datum
  24-25 september 2019
  Arrangör
  Naturvårdsverket
  Plats
  Karlstad