Välkommen till webbplatsen för svenskt miljöarbete.
Vi som står bakom innehållet är åtta av Sveriges miljömålsmyndigheter och länsstyrelserna. Här ger vi inspiration och verktyg till företag och kommuner som vill arbeta mer strukturerat för att bidra till Sveriges miljömål. 

Vad tycker du?

Med hjälp av dina åsikter kan vi skapa ett ännu bättre stöd för dig och alla andra som jobbar med miljön. Tack på förhand!

Lärande exempel

Gröna obligationer och divestering av kommunens kapitalplaceringar

Örebro kommun arbetar aktivt med att minska klimatpåverkan från sin finansverksamhet och 2014 bestämde sig Örebro för att divestera, det vill säga ta sina investerade pengar från fossil industri.

Solceller på taket av ett rött hus.

Kunskapshöjande solsafari

För att inspirera och sprida kunskap arrangerar Klimatrådet i Jönköpings län en solsafari där länets invånare får chansen att besöka solcellsanläggningar och lära sig mer om energiformen.

Minskat resande med mötespolicy och virtuell teknik

Med hjälp av mötespolicy, virtuell teknik och ett fokuserat arbete för att förändra mötesbeteendet har Telia lyckats minska sina fysiska resor med över 80 procent sedan 2001.

Berätta!

Vill du tipsa om något som din kommun eller ditt företag har gjort som kan inspirera andra? Fyll i vårt formulär och bidra med ett lärande exempel!

Aktuella händelser

Här hittar du aktuella händelser och evenemang som kanske intresserar dig som arbetar med de svenska miljömålen. Alla länkar leder till respektive arrangörs webbplats.

 1. Nominera till Miljömålspriset

  Datum
  16 januari - 10 februari 2019
  Arrangör
  Naturvårdsverket

  Nominera senast den 10 februari.

 2. Utbildningsdag LONA - inrätta ett kommunalt naturreservat

  Datum
  14 mars 2019
  Arrangör
  Naturvårdsverket
  Plats
  Naturvårdsverkets kontor, Valhallavägen 195, Stockholm

  Spara datumet!

 3. Klimatforum 2019

  Datum
  15 mars 2019
  Arrangör
  Naturvårdsverket
  Plats
  Clarion Sign Hotel, Stockholm

  Boka datumet!