Vatten

Åtgärdsområdet vatten innefattar både användning av grundvatten och ytvatten. Grundvattnet förser oss med dricksvatten och påverkar också miljön för växter och djur i ytvattnet. Sjöar och vattendrag förser oss också med dricksvatten, är viktiga livsmiljöer för växter och djur men utgör också viktiga miljöer för rekreation som bad och fiske. Här listas alla lärande exempel inom åtgärdsområdet vatten.