Prenumerera på Miljömålsnytt

Miljömålsnytt är ett nyhetsbrev från Naturvårdsverket för dig som är intresserad av eller arbetar med att nå Sveriges miljömål, Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling.

Sidan senast uppdaterad: 14 juni 2023

I Miljömålsnytt kan du läsa om vad som är på gång i miljömålssystemet och ta del av exempel på svenskt miljöarbete. Nyhetsbrevet är kostnadsfritt och ges ut ungefär en gång i månaden.

Miljömålsnytt 2023

Miljömålsnytt nr 5 2023: Sverige har gjort utfästelser om bevarande av biologisk mångfald

Miljömålsnytt nr 4 2023: Årlig uppföljning av miljömålen 2023

Miljömålsnytt nr 3 2023: FN-avtal för skydd av djuphaven på plats

Miljömålsnytt nr 2 2023: Stort behov av mer kunskap om sekundära resurser

Miljömålsnytt nr 1 2023: Fördjupad utvärdering 2023 är här

Miljömålsnytt 2022

Miljömålsnytt nr 11 2022: Metodstöd för att göra din organisation fossilbränslefri

Miljömålsnytt nr 10 2022: COP 27 nådde inte tillräcklig ambitionsnivå

Miljömålsnytt nr 9 2022: De första målvisa rapporterna till Fördjupad utvärdering av miljömålen 2023 är här

Miljömålsnytt nr 8 2022: En översikt över energiläget i Sverige

Miljömålsnytt nr 7 2022: Stora ytor i Östersjön är lämpade för vindkraft

Miljömålsnytt nr 6 2022: Sveriges klimatutsläpp ökade med 4 procent under 2021

Miljömålsnytt nr 5 2022: Livsmedelsverket föreslår sänkta gränsvärden för PFAS och metaller

Miljömålsnytt nr 4 2022: Årliga uppföljningen av miljömålen redovisad

Miljömålsnytt nr 3 2022: Miljömålsrådet lämnar åtta förslag till regeringen

Miljömålsnytt nr 2 2022: Miljömålsrådet får förlängt uppdrag

Miljömålsnytt nr 1 2022: Planetära gränsen för nya kemiska substanser överskriden enligt forskare