Grafisk profil för Sveriges miljömål

I den grafiska profilen för Sveriges miljömål ingår färger, typografi, bildspråk, miljömålslogotypen samt generationsmålets och miljökvalitetsmålens illustrationer.

Sidan senast uppdaterad: 24 september 2020

Längst bak i beskrivningen av den grafiska profilen för Sveriges miljömål finns exempel på trycksaker, annonser och rollups som följer profilen.

Profilen ska användas vid produktion av kommunikationsmaterial som är gemensamma för alla aktörer i miljömålssystemet. För annan kommunikation, där en enskild avsändare ska lyftas fram, så används avsändarens egna grafiska profil tillsammans med delar av miljömålens profil, till exempel miljömålslogotypen eller de olika miljökvalitetsmålsillustrationerna.

Upphovsrätt

Fotografierna och illustrationerna på sverigesmiljömål.se är skyddade av upphovsrättslagen. Det innebär att illustrationerna och fotografierna inte får användas eller spridas utan tillstånd från fotografen eller illustratören.

Miljömålsillustrationerna får dock användas av de aktörer som ingår i miljömålssystemet för att informera om Sveriges miljömål. Exempel på aktörer som ingår i miljömålssystemet är:

  • miljömålsmyndigheter
  • länsstyrelser
  • kommuner
  • med flera. 

Andra aktörer – som till exempel studenter, organisationer och företag – kan ansöka om tillstånd från Naturvårdsverket för att använda dem i icke-kommersiella sammanhang för att informera om Sveriges miljömål.

Miljömålsillustrationerna får ej användas i något kommersiellt sammanhang.

Vid all användning ska illustratörens namn framgå tydligt. Illustratör är Tobias Flygar.

Illustrationerna får inte bearbetas, beskäras eller förvanskas.

Alla texter, diagram och kartor på sverigesmiljömål.se är fria att använda och sprida vidare, om inte annat anges. Ange källa enligt följande: Källa: sverigesmiljömål.se

Om du har frågor om den grafiska profilen är du välkommen att kontakta oss. 

E-post: sverigesmiljomal@naturvardsverket.se

Kontakt