Företag producerar elektrobränsle för sjöfart

Det finns en stor efterfrågan på hållbara drivmedel inom sjöfarten. Snart blir det möjligt för fartyg att tanka klimatneutral metanol, tillverkad av FlagshipONE i Örnsköldsvik.

Sidan senast uppdaterad: 20 februari 2024

Ett av de projekt som Klimatklivet stöttar är FlagshipONE som byggs utanför Örnsköldsvik. Det kommer att bli Sveriges första produktionsanläggning för tillverkning av elektrobränsle i form av e-metanol för sjöfarten.

Omställningen till förnybar energi inom sjöfarten är brådskande. Världens sjöfart använder idag 350 miljoner ton fossilt bränsle per år. När FlagshipONE tas i drift 2025 kommer anläggningen att producera runt 50 000 ton grönt e-bränsle per år.

– Vår vision är att skapa en värld som helt drivs av grön energi. Så vi tänkte: Vilken är den bästa gröna lösningen för sjöfrakt? Svaret här är bland annat e-metanol. Och var är det mest fördelaktigt att producera e-metanol? Här är Sverige ett av de mest lämpade länderna tack vare Sveriges stora skogsindustri och goda resurser inom vindkraft, säger Anders Nordstrøm, driftchef på Ørsted P2X som är företaget som fått stöd från Klimatklivet för att bygga FlagshipONE.

Nödvändig omställning

E-metanol tillverkas av vätgas och koldioxid. Med hjälp av fossilfri el från exempelvis vindkraft spjälkas först vatten till syrgas och vätgas. Därefter blandas vätgas och koldioxid till metanol i en reaktor. Produkten kallas e-metanol, eftersom vätgasen framställs genom elektrolys av vatten. Slutprodukten ska sedan säljas på fartygsbränslemarknaden.

Omställningen till nya sorters bränslen är nödvändig av flera skäl säger Anders Nordstrøm.

– Med kriget i Ukraina har grön energi blivit en säkerhetsfråga. Om vi ska frigöra oss från fossila bränslen behövs nya lösningar som e-metanol. Så samtidigt som svensk e-metanolproduktion bidrar med jobb, export och klimatåtgärder bidrar det också till att göra Europa oberoende av fossila bränslen, säger han.

FlagshipONE AB

Åtgärd: Produktion förnybar e-metanol av förnybar el och CO2 från Hörneborgverket.

Beviljat stöd: 151,7 miljoner kronor

Storlek på investering: Anges ej

Förväntad utsläppsminskning: 38 000 ton CO2 per år. FlagshipONE ska årligen producera 50 000 ton grönt bränsle till sjöfarten.