Klimatsmarta menyer minskade utsläppen

Uppsala kommun har drivit ett projekt med syfte att minska utsläppen av växthusgaser från stora restauranger och samtidigt upplysa restauranggästerna om hur maten påverkar klimatet.

Sidan senast uppdaterad: 6 juli 2020

Uppsala kommun fick investeringsstöd från Klimatklivet för projektet Klimatprofilering av restauranger. Syftet med projektet var att minska utsläpp av växthusgaser från maten som serveras på stora restauranger i Uppsala. Projektet skulle också göra restauranggästerna mer medvetna om matens klimatpåverkan.

Så gick det till

Under hösten 2018 påbörjade de första deltagande restaurangerna i projektet arbetet med att bli klimatprofilerade. Kockarna från restaurangerna fick gå en kurs i klimatsmart matlagning och fick tillgång till ett it-verktyg för att mäta olika råvarors påverkan på klimatet.

För att kunna följa hur mycket restaurangernas klimatpåverkan förändrades under projektets gång så mättes utsläppen innan åtgärderna genomförts. 

Effekter och lärdomar

Genom att justera recept och klimatmärka sina menyer minskade flera av restaurangerna som var med i projektet sina utsläpp med över 30 procent.

Den stora minskningen av utsläpp sker framför allt i köket när ingredienser med hög klimatpåverkan byts ut mot ingredienser som har en lägre påverkan. 

I projektet ingick det att restaurangerna skulle visa för gästerna hur mycket utsläpp de olika rätterna skapade. För att uppmuntra till att välja rätter med låg klimatpåverkan har klimatavtrycket för luncherna visualiserats på menyn. På så sätt har restauranggästerna fått möjlighet att välja den rätt som är bäst för klimatet. Man kunde då se att gästerna i viss utsträckning oftare valde de vegetariska eller veganska rätterna på menyn. Även det påverkade resultatet för utsläppsminskningen i positiv riktning.

Sedan starten har tio kök med totalt 16 restauranger klimatprofilerats. Både privata och offentliga restauranger har medverkat. 

Enligt Världsnaturfondens definition ska en måltid inte släppa ut mer än 0,5 kilo koldioxidekvivalenter (CO2e) för att anses klimatsmart. Detta har flera av köken och restaurangerna i projektet lyckats med. Den restaurang som lyckades komma allra lägst landade på ett genomsnitt på 0,44 kilo CO2e per lunch.