Precisering av Begränsad klimatpåverkan

Varje miljökvalitetsmål har preciseringar. Preciseringarna förtydligar målet och används i det löpande uppföljningsarbetet av målet. Här är preciseringen av miljömålet Begränsad klimatpåverkan.

Sidan senast uppdaterad: 8 mars 2018

En precisering

Riksdagen har fastställt en precisering av miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan:

  • Den globala medeltemperaturökningen begränsas till långt under 2 grader Celsius över förindustriell nivå och ansträngningar görs för att hålla ökningen under 1,5 grader Celsius över förindustriell nivå. Sverige ska verka internationellt för att det globala arbetet inriktas mot detta mål.