Tillgänglighet för Sverigesmiljömål.se

Naturvårdsverket ansvarar för utveckling och förvaltning av den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här texten beskriver hur webbplatsen Sverigesmiljömål.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Sidan senast uppdaterad: 26 juni 2020

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från Sverigesmiljömål.se på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du skicka e-post till oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Kundtjänst, telefon 010-698 10 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, skicka e-post till oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Kända problem

  • Det kan finnas valideringsfel av kod på webbplatsen, WCAG 4.1.1
  • Alt-texter till bilder saknas ibland, WCAG 1.1.1
  • En video saknar text och syntolkning, WCAG 1.2.2, WCAG 1.2.5
  • Det kan förekomma rubriker som inte är kodade som rubriker, WCAG 1.3.1
  • Saknas tabell som komplement till vissa diagrambilder, WCAG 1.3.3, WCAG 1.4.3
  • För låg kontrast i vissa diagram, WCAG 1.4.11
  • Innehåll på annat språk än svenska är inte kodat att vara det, WCAG 3.1.2
  • Det går inte att aktivera/avaktivera dataserier i diagram med tangentbordsnavigering, WCAG 2.1.1
  • Mouse over fungerar inte i diagram med tangentbordsnavigering, WCAG 1.4.13

Hur vi testat webbplatsen

Vi har anlitat användbarhets- och tillgänglighetskonsult för testning av sverigesmiljömål.se. Senaste bedömningen gjordes den 10 december 2019.

Webbplatsen publicerades den 29 maj 2017.

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades senast den 26 juni 2020.