Sveriges miljömål och de globala hållbarhetsmålen

De globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030 innebär att vi ska uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld. Att uppnå miljömålen innebär att vi uppnår den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030 i Sverige.

Sidan senast uppdaterad: 12 mars 2020

I september 2015 beslutade FN:s generalförsamling om Agenda 2030.

Agenda 2030 består av 17 stycken globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling.

Agendan innebär att alla medlemsländer i FN har förbundit sig att arbeta för att nå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030.

I mars 2019 överlämnade Agenda 2030-delegationen sitt slutbetänkande till regeringen. I betänkandet presenteras delegationens förslag och bedömningar för Sveriges fortsatta genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling. 

Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet (regeringens webbplats)
Globala målen och Agenda 2030 (regeringens webbplats)

Sverige och Agenda 2030

Hållbarhet har alltid tre dimensioner: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. För en hållbar samhällsomställning tar vi hänsyn till alla dimensionerna samtidigt. Målen i Agenda 2030 är globala och tar ett helhetsgrepp på hållbarhet.

Sveriges miljömål beskriver vilka utmaningar som finns på den nationella nivån när det gäller just miljöfrågorna.

De svenska målen är betydligt mer preciserade när det gäller vilken miljökvalitet som krävs för en god miljö i jämförelse med målen i Agenda 2030. Detaljrikedomen gör det lättare att följa utvecklingen i miljön och på så sätt förstå vilka åtgärder som är viktigast.

Miljömålen