Avslutade åtgärder inom Miljömålsrådets programområden

Miljömålsrådet presenterar den 1 mars varje år åtgärder som myndigheterna åtar sig att genomföra för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen. Här presenteras slutrapporter från de genomförda åtgärderna inom de sju programområdena. Rapporter publiceras löpande vartefter åtgärderna avslutas.

Sidan senast uppdaterad: 4 oktober 2022

Ramverk för nationell planering

Ramverk för nationell planering – Förslag till utvecklad nationell planering i Sverige (pdf 1 MB)

Bilaga 1: Samhällsplaneringen i Sverige (pdf 442 kB)

Bilaga 2: Europeiska erfarenheter av samhällsplanering på nationell nivå (pdf 987 kB)

Bilaga 3: Rådets roll i praktiken – Tematiska exempel (pdf 868 kB)

Staten går före

Slutrapport från delprojektet Förvaltning och utveckling av specifik verksamhet, fastigheter, anläggningar och finansiella strömmar (pdf 1 MB)

Hållbara event

Potentialstudie för Hållbara event – Hållbara möten och konferenser i staten (pdf 1 MB)

Styrmedel för hållbar konsumtion

Hållbar elektrifiering

Slutrapportering av programområdet Hållbar elektrifiering (pdf 560 kB)

Klimathänsyn i bygg- och anläggningsbranschen

Syntesarbete om ett hållbart livsmedelssystem

Rapport: Syntesarbete för ett hållbart livsmedelssystem (livsmedelsverket.se)

Målbilder för ett hållbart livsmedelssystem (livsmedelsverket.se)

Insatser för grön infrastruktur