Avslutade åtgärder inom Miljömålsrådets programområden

Miljömålsrådet presenterar den 1 mars varje år åtgärder som myndigheterna åtar sig att genomföra för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen. Här presenteras slutrapporter från de genomförda åtgärderna inom de sju programområdena. Rapporter publiceras löpande vartefter åtgärderna avslutas.

Sidan senast uppdaterad: 14 augusti 2023

Ramverk för nationell planering

Ramverk för nationell planering – Förslag till utvecklad nationell planering i Sverige (pdf)

Bilaga 1: Samhällsplaneringen i Sverige (pdf)

Bilaga 2: Europeiska erfarenheter av samhällsplanering på nationell nivå (pdf)

Bilaga 3: Rådets roll i praktiken – Tematiska exempel (pdf)

Staten går före

Slutrapport programområde Staten går före (pdf)

Slutrapport från delprojektet Förvaltning och utveckling av specifik verksamhet, fastigheter, anläggningar och finansiella strömmar (pdf)

Hållbara event

Potentialstudie för Hållbara event – Hållbara möten och konferenser i staten (pdf)

Styrmedel för hållbar konsumtion

Slutrapport programområdet Styrmedel för hållbar konsumtion (pdf)

Hållbar elektrifiering

Slutrapportering av programområdet Hållbar elektrifiering (pdf)

Klimathänsyn i bygg- och anläggningsbranschen

Slutrapport: Klimathänsyn i bygg- och anläggningsbranschen (pdf)

Syntesarbete om ett hållbart livsmedelssystem

Rapport: Syntesarbete för ett hållbart livsmedelssystem (livsmedelsverket.se)

Målbilder för ett hållbart livsmedelssystem (livsmedelsverket.se)

Insatser för grön infrastruktur

Slutrapport: Insatser för grön infrastruktur (pdf)

Slutrapport: Ett mer variationsrikt skogsbruk (pdf)

Slutrapport: Projekt 2 Skötsel och restaurering av våtmarker och
sötvattensmiljöer (pdf)