Så går miljöarbetet i länen

Länsstyrelserna gör varje år en regional årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål, med bedömningar och redovisning av miljötillstånd och miljöarbetet i länen. Nu är uppföljningen för 2020 publicerad.

Sidan senast uppdaterad: 16 februari 2021

Den regionala årliga uppföljningen är underlag till den nationella uppföljningen som lämnas till regeringen av Naturvårdsverket. Det är också en kunskapskälla om miljöarbetet och miljötillståndet i länen.

På RUS webbplats kan du ta del av uppföljningen. 

Regional årlig uppföljning (rus.se)