Giftfri miljö - saker kommuner kan göra

Här finns konkreta förslag på vad kommuner kan göra i sitt miljöarbete för att nå miljömålet Giftfri miljö. Åtgärderna är sammanställda av Kemikalieinspektionen.

Sidan senast uppdaterad: 27 november 2017
  • Handlingsplan. Ta fram och genomför en kemikaliehandlingsplan i kommunen. Den kan hjälpa alla kommunens verksamheter att prioritera och genomföra viktiga insatser för en giftfri vardag och giftfri miljö. Det förebygger skador på människor och miljön. Det är extra viktigt att skydda barn från att utsättas för farliga kemikalier eftersom de utvecklas och är särskilt känsliga för påverkan.
  • Inköp och upphandling. Ställ krav på kommunens leverantörer vid inköp och upphandling av varor och tjänster. Fråga vilka kemikalier som ingår i material och varor. Välj produkter som innehåller mindre farliga ämnen. Ta hjälp av Upphandlingsmyndighetens kriterier och miljömärkningar.
  • Undvik att bygga in farliga kemikalier i bostäder och andra byggnader och anläggningar. Använd gärna de verktyg som finns för byggande, till exempel Sunda Hus, BASTA eller Byggvarubedömningen.
  • Inventera kommunens kemikalieanvändning. Byt ut de farligaste kemikalierna. Hantera kemikalier säkert. Se till att det finns tillräcklig kunskap och information om reglerna och hur kemikalierna ska hanteras säkert. Ta hjälp av Kemikalieinspektionens Prioriteringsguide (PRIO). Där kan ni bland annat få information om vilka ämnen som behöver fasas ut och andra ämnen där riskminskning kan behövas.
  • Genomför tillsynsprojekt om kemikalier och delta i nationella tillsynsprojekt om kemikalier.
  • Kommunicera med kommunens anställda, näringsliv och medborgare om hur kemikalierisker kan undvikas genom säker hantering och kloka val. Använd gärna broschyren Kemikalier i barns vardag och Håll Sverige Rents utbildningsmaterial till förskola och skola.
  • Ta hjälp av andra och lär av deras exempel. Gå med i kommunnätverket för giftfri vardag och lokala eller regionala nätverk.