Ett rikt odlingslandskap - saker företag kan göra

Här finns konkreta förslag på vad företag kan göra i sitt miljöarbete för att bidra till miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Åtgärderna sammanställdes av den nationella miljömålssamordnaren för näringslivet som var utsedd av regeringen.

Sidan senast uppdaterad: 17 november 2017

Det här kan företag göra

  • Se över företagets värdekedja när det gäller jordbruksprodukter för att säkerställa minskad negativ miljöpåverkan från livsmedelsproduktion.
  • När företaget köper kött välj närproducerat naturbeteskött eller välj vilt.
  • Gynna biologisk mångfald till exempel genom köp av lärkrutor
    Om projektet - Rädda sånglärkan (Sveriges ornitologiska förenings webbplats)
  • Utveckla kontrollsystem för att undvika oavsiktlig införsel av invasiva arter. Dessa sprids ofta med transporter av olika slag, inklusive frukt- och växtimport, virkesimport, levande mat samt barlastvatten vid förflyttning av båtar mellan olika vatten.