Frisk luft - saker företag kan göra

Här finns konkreta förslag på vad företag kan göra i sitt miljöarbete för att bidra till miljömålet Frisk luft. Åtgärderna sammanställdes av den nationella miljömålssamordnaren för näringslivet som var utsedd av regeringen.

Sidan senast uppdaterad: 27 november 2017

Det här kan företag göra

 • Gå från fossila drivmedel till i första hand eldrift och gas. (Vid taxi använd till exempel Nollzon för elbilstaxi)
  Nollzon (extern webbplats)
 • Minska körsträckan.
 • Öka användningen av resfria möten.
 • Underlätta för distansarbete.
 • Utbilda i effektiv körteknik.
 • Gå från fossil el och energi till förnybar.
 • Om företaget har fjärrvärme ställ krav på leverantören att använda spillvärme eller förnybara bränslen.
 • Efterfråga renare sjötransporter för företagets transporter. Utsläpp av svavel, kväve, partiklar och koldioxid minskas bland annat genom en övergång till alternativa drivmedel såsom metanol, LNG, bränsleceller och i viss mån eldrift och vindkraft. Använd Clean shipping index (CSI) som är ett verktyg för transportköpare att utvärdera fartygs miljöprestanda.
  Clean shipping index (extern webbplats)
 • Använd cykel, kollektiva färdmedel, gas- eller elbil och dubbfritt för transport i tätort.
 • Minska användningen av lösningsmedel.