God bebyggd miljö - saker företag kan göra

Här finns konkreta förslag på vad företag kan göra i sitt miljöarbete för att bidra till miljömålet God bebyggd miljö. Åtgärderna sammanställdes av den nationella miljömålssamordnaren för näringslivet som var utsedd av regeringen.

Sidan senast uppdaterad: 27 november 2017

Det här kan företag göra

  • Undersök hur företaget kan minska sin påverkan från trafikbuller eller andra bullerkällor i städerna.
  • Använd cykel, kollektiva färdmedel, gas-eller elbil och om möjligt dubbfritt för transport i tätort.
  • Minska mängden avfall som genereras och öka andelen som går till återanvändning och materialåtervinning.
  • Minska matsvinnet som genereras av företaget (fika, luncher, middagar med mera).
  • Undersök inomhusmiljön i företaget avseende bland annat radon, luft och buller och vidta åtgärder om det behövs.
  • Minska energianvändningen och energieffektivisera byggnader.