Grundvatten av god kvalitet - saker företag kan göra

Här finns konkreta förslag på vad företag kan göra i sitt miljöarbete för att bidra till miljömålet Grundvatten av god kvalitet. Åtgärderna sammanställdes av den nationella miljömålssamordnaren för näringslivet som var utsedd av regeringen.

Sidan senast uppdaterad: 16 april 2024

Det här kan företag göra

  • Spola inte ut kemikalier eller förorenat vatten i det vanliga avloppsnätet utan skaffa egen rening om företaget hanterar rengöringsmedel, lösningsmedel, färgrester, läkemedel med mera.
  • Använd inte naturgrus utan ersätt med till exempel bergkross.
  • Var sparsam med vattenförbrukningen, särskilt om företaget har egen brunn eller om vattnet kommer från kommunal brunn som vattentäkt.
  • Ställ krav på sparsam vattenanvändning i företagets leverantörskedja utomlands.