Hav i balans samt levande kust och skärgård - saker företag kan göra

Här finns konkreta förslag på vad företag kan göra i sitt miljöarbete för att bidra till miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård. Åtgärderna sammanställdes av den nationella miljömålssamordnaren för näringslivet som var utsedd av regeringen.

Sidan senast uppdaterad: 27 november 2017

Det här kan företag göra

 • När företaget köper fisk välj MSC-, ASC- eller KRAV-certifierad fisk.
  Marine Stewardship Council - certifierat hållbart fiske (extern webbplats)
  ASC (extern webbplats)
  KRAV (extern webbplats)
 • Fråga om varor och material som köps in innehåller mikroplaster. Välj bort dessa och ställ krav på leverantören att ta bort mikroplaster ur produkten.
 • Använd inte mikroplaster i de varor och material som tillverkas av företaget.
 • Minska mängden avfall och öka andelen av avfallet som går till återanvändning och materialåtervinning (för att minimera marint skräp)
 • Minska körsträckan (för att minska vägslitaget som via mikroplaster kan bidra till att öka andelen marint skräp).
 • Spola inte ut kemikalier och förorenat vatten i det vanliga avloppsnätet utan skaffa egen rening om företaget hanterar rengöringsmedel, lösningsmedel, färgrester, läkemedel med mera.
 • Efterfråga renare sjötransporter för företagets transporter. Använd Clean shipping index (CSI) som är ett verktyg för transportköpare att utvärdera fartygs miljöprestanda.
  Clean shipping index (extern webbplats)
 • Utveckla kontrollsystem för att undvika oavsiktlig införsel av invasiva arter. Dessa sprids ofta med transporter av olika slag, inklusive frukt- och växtimport, virkesimport, levande mat samt barlastvatten vid förflyttning av båtar mellan olika vatten.
 • Analysera vilka ekosystemtjänster som företaget tar i anspråk och integrera, där det är relevant, dessa värden i beslut som fattas i företaget.