Ingen övergödning - saker kommuner kan göra

Här finns konkreta förslag på vad kommuner kan göra i sitt miljöarbete för att nå miljömålet Ingen övergödning. Åtgärderna är sammanställda av Havs- och vattenmyndigheten.

Sidan senast uppdaterad: 27 november 2017
  • Bedriva prövning och tillsyn av verksamheter som har utsläpp av näringsämnen, bland annat små avlopp och jordbruksverksamhet.
  • Driva projekt och bana väg för teknikutveckling och lokala samarbeten, exempelvis inom kretsloppsarbete.
  • Minska övergödningspåverkan från den kommunala verksamheten, till exempel genom att minska utsläpp från transporter, uppvärmning och energianvändning, samt minska proteinkonsumtion och matsvinn.
  • Arbeta för att minska utsläpp av näringsämnen från kommunala reningsverk, ansluta fler små avlopp till det kommunala VA-nätet, samt förbättra dagvattenhanteringen. VA-planering i kommunerna i nödvändigt för att långsiktigt arbeta med frågorna.
  • Tillhandahålla möjlighet för fritidsbåtar att tömma latrin i hamnar så att det omhändertas på ett bra sätt. Sedan år 2015 är det förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och vattendrag.