Myllrande våtmarker - saker företag kan göra

Här finns konkreta förslag på vad företag kan göra i sitt miljöarbete för att bidra till miljömålet Myllrande våtmarker. Åtgärderna sammanställdes av den nationella miljömålssamordnaren för näringslivet som var utsedd av regeringen.

Sidan senast uppdaterad: 27 november 2017

Det här kan företag göra

  • Undersök om företaget har möjlighet att restaurera eller anlägga våtmarker.
  • Undersök om företaget har möjlighet att sköta våtmarker med bete eller slåtter.
  • Skogsföretag kan bidra till våtmarker genom att bruka sumpskog med skonsamma metoder, till exempel kontinuitetsskogsbruk eller frivilligt skydda sumpskog.
  • Företag som använder torv: undersök möjligheten att använda andra material eller utveckla tekniker så att orvanvändning minimeras.
  • Företag kan sponsra åtgärder för våtmarker genom fonder eller föreningar.
  • Utveckla kontrollsystem för att undvika oavsiktlig införsel av invasiva arter. Dessa sprids ofta med transporter av olika slag, inklusive frukt- och växtimport, virkesimport, levande mat samt barlastvatten vid förflyttning av båtar mellan olika vatten.
  • Analysera vilka ekosystemtjänster som företaget tar i anspråk och integrera, där det är relevant, dessa värden i beslut som fattas i företaget.