Åtta steg till ett bra miljöarbete

Här finns förslag hur du som företag stegvis kan komma igång med ett bra miljöarbete.

Sidan senast uppdaterad: 30 mars 2021
 • Utgå från Sveriges miljömål. Om företaget vill arbeta med de Globala målen, ta stöd i Sveriges miljömål, det ger substans och kvalitet i miljöarbetet.

 • Använd Sveriges miljömål som "skrivbordsintressent" i företagets intressentanalys och klarlägg med hjälp av åtgärdslistan vilka förväntningar dessa mål ställer på företaget idag, och vilka krav som kan komma att ställas bland annat från företagets intressenter i framtiden. Detta blir även en del i företagets omvärldsanalys. 
  Åtgärdslistan - Så här kan företag bidra till miljömålen

 • Välj därefter ut de av Sveriges miljömål som är de mest väsentliga utifrån företagets verksamhet och koncentrera arbetet på dessa.

 • Bryt ner de valda svenska miljömålen till egna mål för företaget med hjälp av åtgärdslistan i punkt 2. Mindre företag kan ta lathundarna till hjälp.
  Lathundar - Förslag till miljöpolicy för mindre företag

 • Använd kunskapen som finns i det svenska miljömålssystemet och exemplen i åtgärdslistan när företaget arbetar med sina leverantörer i värdekedjan.

 • Redovisa årligen företagets miljöarbete i COP-mallen fördelat på de miljömål som valts ut i punkt 3. Mallen kan också användas som bas för att rapportera direkt i årsredovisningen eller hållbarhetsrapporten. 
   
 • Använd Positioneringsguiden om företaget vill redovisa kopplingen från de valda svenska miljömålen till de Globala målen, GRI Standards, FN Global Compact eller planetära gränser.
  Positionering av Sveriges miljömål (pdf 910 kB)

 • Informera styrelsen årligen med utgångspunkt i Sveriges miljömål vad som kan förväntas av företaget i framtiden på miljöområdet. Redovisa också vilket bidrag företagets miljömålsarbete ger till de Globala målen med hjälp av positioneringsguiden i punkt 7.