Säker strålmiljö - saker företag kan göra

Här finns konkreta förslag på vad företag kan göra i sitt miljöarbete för att bidra till miljömålet Säker strålmiljö. Åtgärderna sammanställdes av den nationella miljömålssamordnaren för näringslivet som var utsedd av regeringen.

Sidan senast uppdaterad: 27 november 2017

Det här kan företag göra

  • Analysera om råvaror, insatsvaror och processer i företagets värdekedja bidrar till utsläpp av radioaktiva ämnen och ta fram åtgärdsplan för hur denna påverkan kan minska.