Skyddande ozonskikt - saker företag kan göra

Här finns konkreta förslag på vad företag kan göra i sitt miljöarbete för att bidra till miljömålet Skyddande ozonskikt. Åtgärderna sammanställdes av den nationella miljömålssamordnaren för näringslivet som var utsedd av regeringen.

Sidan senast uppdaterad: 9 juni 2021

Det här kan företag göra

  • Minska användandet av bränslen vid till exempel transporter eftersom all förbränning genererar mer kväve i systemet som kan omvandlas till lustgas.
  • Verka för att ämnen såsom bland annat klor och brom byts ut mot miljövänligare alternativ om de används i processer eller liknande i företagets leverantörskedja till exempel utomlands.
  • Lämna avfall och rivningsmaterial som innehåller ozonnedbrytande ämnen till omhändertagande.