Skyddande ozonskikt - saker företag kan göra

Här finns konkreta förslag på vad företag kan göra i sitt miljöarbete för att bidra till miljömålet Skyddande ozonskikt. Åtgärderna sammanställdes av den nationella miljömålssamordnaren för näringslivet som var utsedd av regeringen.

Sidan senast uppdaterad: 27 november 2017

Det här kan företag göra

  • Gå från fossil el och energi till förnybar.
  • Om företaget har fjärrvärme ställ krav på leverantören att använda spillvärme eller förnybara bränslen.
  • Verka för att ämnen såsom bland annat klor och brom byts ut mot miljövänligare alternativ om de används i processer eller liknande i företagets leverantörskedja till exempel utomlands.
  • Lämna avfall och rivningsmaterial som innehåller ozonnedbrytande ämnen till omhändertagande.