Storslagen fjällmiljö - saker företag kan göra

Här finns konkreta förslag på vad företag kan göra i sitt miljöarbete för att bidra till miljömålet Storslagen fjällmiljö. Åtgärderna sammanställdes av den nationella miljömålssamordnaren för näringslivet som var utsedd av regeringen.

Sidan senast uppdaterad: 27 november 2017

Det här kan företag göra

  • Om företaget har resor eller aktiviteter i fjällen, analysera hur företaget kan minska bullret i fjällmiljö från egen användning av bland annat skoter, helikopter och mindre flygplan.
  • Kör inte terrängskoter på barmark eller i känsliga områden i fjällen.
  • Vid användning av järn och metall, öka återanvändningen och andelen återvunnen råvara av järn och metall.
  • Utveckla kontrollsystem för att undvika oavsiktlig införsel av invasiva arter. Dessa sprids ofta med transporter av olika slag, inklusive frukt- och växtimport, virkesimport, levande mat samt barlastvatten vid förflyttning av båtar mellan olika vatten.
  • Analysera vilka ekosystemtjänster som företaget tar i anspråk och integrera, där det är relevant, dessa värden i beslut som fattas i företaget.