Mer om råvaror

Sidan senast uppdaterad: 18 maj 2017

När varan är tillverkad transporteras den vidare för användning och när den är uttjänt går den till återvinning, återanvändning eller till slutligt omhändertagande. Det är viktigt för företag att arbeta med ett livscykelperspektiv för att belysa miljöpåverkan från en process, produkt eller aktivitet. Analysen omfattar produktens hela livscykeln, från råvaruurval och tillverkningsprocesser till återvinning och avfallsdeponering. I många fall kanske inte en fullständig livscykelanalys behövs.

I vissa fall kan det räcka med att till exempel se över energianvändningen under en produkts hela livscykel för att förstå vilka prioriteringar som bör göras. Den kan användas i många olika sammanhang, till exempel för intern produktutveckling eller kommunikation av produkters och tjänsters miljöegenskaper.

I de fall ett företag handlar upp råvaror till en produkt kan krav ställas på och som konsument av den färdiga produkten likaså.