Råvaror

När en vara ska tillverkas sker först ett uttag av råvaror som transporteras vidare för tillverkning av varan. Olika former av resurser tas i anspråk såsom material, mark och energi. Utsläpp sker i form emissioner till luft, vatten och mark, och avfall uppkommer. Här listas alla lärande exempel inom åtgärdsområdet råvaror.