Mer om utbildning & kommunikation

Sidan senast uppdaterad: 18 maj 2017

Särskild utbildning i att ställa miljökrav vid upphandling kan exempelvis ges till de som arbetar i en upphandlingsfunktion, och handläggare kan behöva utbildning om hur miljö ska vägas in i utvalda verksamhetsprocesser. Till stöd för att upprätthålla god miljökunskap i organisationen kan en särskild utbildningsplan upprättas.

Ambitionerna på miljöområdet bör kommuniceras tydligt i organisationen. Det är vanligt att introduktionsutbildningen för nyanställda innehåller information om organisationens miljöarbete. Vidare kan grundläggande miljöutbildningar finns tillgängliga på webbplatser och att relevant information tillgängliggörs löpande. För att skapa ytterligare fördjupningar och intresse kan inspirationsföreläsare budas in och olika särskilda event anordnas.