Utbildning och kommunikation

Personalen behöver ha goda miljökunskaper för att ha möjlighet att väga in miljöperspektivet i verksamhetsutövningen och därmed öka den positiva respektive minska den negativa miljöpåverkan. För att uppnå detta behövs både grundläggande miljöutbildning och utbildning inom specifika områden för vissa personalgrupper. Här listas alla lärande exempel inom kategorin utbildning och kommunikation.