Preciseringar av Säker strålmiljö

Varje miljökvalitetsmål har preciseringar. Preciseringarna förtydligar målet och används i det löpande uppföljningsarbetet av målet. Här är preciseringen av miljömålet Säker strålmiljö.

Sidan senast uppdaterad: 8 mars 2018

Fyra preciseringar

Regeringen har fastställt fyra preciseringar av miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö:

 • Strålskyddsprinciper
  Individens exponering för skadlig strålning i arbetslivet och i övriga miljön begränsas så långt det är rimligt möjligt.

 • Radioaktiva ämnen
  Utsläppen av radioaktiva ämnen i miljön begränsas så att människors hälsa och den biologiska mångfalden skyddas.

 • Ultraviolett strålning
  Antalet årliga fall av hudcancer orsakade av ultraviolett strålning är lägre än år 2000.

 • Elektromagnetiska fält
  Exponeringen för elektromagnetiska fält i arbetslivet och i övriga miljön är så låg att människors hälsa och den biologiska mångfalden inte påverkas negativt.