Social verksamhet ger dubbel vinst

Norsjö kommuns verksamhet Knut’n ger både miljövinster och sociala vinster genom återvinning och återbruk.

Sidan senast uppdaterad: 23 oktober 2017

Knut'n är en kommunal verksamhet som erbjuder socialt stöd i form av arbetsträning, sysselsättning och rehabilitering. Samtidigt arbetar verksamheten för miljön genom återanvändning och återvinning.

Så här går det till

I dagsläget arbetar cirka 20 personer på hel- eller deltid på Knut'n. Verksamheten vänder sig till personer med psykiska och fysiska funktionsvariationer, långtidsarbetslösa eller personer som av andra orsaker inte finns på arbetsmarknaden. Till Knut'ns secondhand och återbruk lämnas det in olika föremål och möbler. Det som inte går att återanvända och sälja i secondhandbutiken demonteras och återvinns - järn säljs och trä flisas och blir till energi. Detta leder till att mängden sopor minskar såväl som och transport- och förbränningskostnaderna, vilket i sin tur bidrar till minskad belastning på miljön. Varje år säljs cirka 10 ton järn från Knut'n. Första halvåret återvanns cirka 75 ton trä till ett värde av 70 000 kronor i transport- och förbränningskostnader. 

Effekter och lärdomar

Arbetet med återvinning och återbruk upplevs som motiverande av de anställda, ger vinster för miljön och sparar pengar åt kommunen. Det finns potential för att öka träåtervinningen ytterligare men då krävs mer kunskap och samarbete med externa intressenter.