Återvunna värmeljus ger stora miljövinster

På Lindens dagliga verksamhet i Halmstad arbetar man med projektet ”Humanitär hållbarhet”, där man samlar in värmeljus för att återvinna aluminiumet.

Sidan senast uppdaterad: 19 december 2017

Satsningen påbörjades under 2014, och har sedan dess inspirerat andra orter i Sverige som har startat liknande projekt. Aluminiumformar från helt vanliga värmeljus rensas från både veken och stearinet för att sedan återvinnas till nytt aluminium. Metallknoppen blir till nytt stål och ljusmassan används till tillverkning av bras- och grilltändare.

Återvunna värmeljus på Lindens dagliga verksamhet. Foto: Carina Björk Ottosson

Effekter

I Sverige används cirka 300 miljoner värmeljus varje år. Många värmeljus kastas i hushållssoporna där de, när de bränns, smälter och hamnar längs väggarna i pannorna. Detta ger sämre verkningsgrad och orsakar giftiga gaser. Skulle alla dessa återvinnas motsvarar det cirka 1 000 ton i minskade koldioxidutsläpp. 95 procent energi sparas genom återvinning jämfört med att tillverka ny aluminium. Ett enda återvunnet värmeljus sparar lika mycket energi som det går åt att driva en bärbar dator i ett dygn.


Viktiga lärdomar och erfarenheter

”Humanitär hållbarhet” är en meningsfull sysselsättning för alla som arbetar med projektet och det har också gett en ökad medvetenhet om återvinning i samhället. Kunskaperna har spridits runtom i Sverige, mycket tack vare att information om projektet har spridits via radio, TV och tidningar. Projektet deltog i Kvalitetsmässan i Göteborg 2017.