Energi

Miljön påverkas vid produktion, distribution och användning av energi. Den största miljöpåverkan uppstår vid produktionen vilket innebär att aktiviteter för att minska energianvändningen är viktiga, samtidigt som det är av stor betydelse vilket energislag man väljer att köpa in. Här listas alla lärande exempel inom åtgärdsområdet energi.