Bättre resursutnyttjande med återanvändningsportal

Med hjälp av en gemensam återanvändningsportal kan Ystads kommun bättre använda det överskott av till exempel kontorsmaterial, möbler och lokaler som uppstår i olika delar av verksamheten. Detta leder till att man både sparar pengar och undviker utsläpp av växthusgaser.

Sidan senast uppdaterad: 16 januari 2019

Inom många företag och offentlig verksamhet uppstår ofta överskott av till exempel kontorsmaterial, möbler och lokaler i en del av verksamheten som trots att de är fullt fungerande av någon anledning inte längre utnyttjas. Materialet blir ofta stående och tar plats i förrådsutrymmen. Kunskapen om vilka behov som finns i andra delar av verksamheten, särskilt i en stor och varierad verksamhet som hos en kommun, är ofta låg. På samma sätt saknas kunskapen hos de delar av organisationen som är i behov av resurserna om vad som finns att få tag på och inköp av nya produkter sker oreflekterat.

I Ystad har man använt sig av plattformen off2off, som är en molnbaserad kommunikationstjänst för strukturerad återanvändning. Den synliggör och matchar användarnas behov och funktionella överskott med varandra. I praktiken fungerar tjänsten som en intern återbruksportal med möjlighet att finna begagnade och nästan nya möbler samt andra prylar. Transporter för hämtning och lämning sker internt i kommunen och alla anställda i Ystads kommun kan själva lägga upp nya annonser inklusive boka transporterna.

Resultat

Sedan starten i mars 2016 har kommunen enligt off2offs beräkningar sparat nästan 950 000 kronor och undvikit utsläpp av cirka 25 ton koldioxid. Återanvändningen ger minskade inköp som möjliggör social innovation av nya arbetstillfällen i kommunens regi.

En vidareutveckling av delningstjänsten pågår inom Ystads, Trelleborgs och Skurups kommuner som driver projektet Innovationsupphandling Syd, där en arbetsmodell för innovationsupphandling ska utvecklas och testas i olika innovationsupphandlingar. Genom att göra det enkelt att dela varor och tjänster även över kommungränsen finns möjligheten att ännu bättre utnyttja resurserna och stimulera den cirkulära ekonomin.

För att det ska fungera så bra som möjligt lägger Ystad stor vikt vid att ansvarig får resurser och förutsättningar för ständig uppdatering och utveckling även när systemet är driftsatt.