Biobränsle ger minskade utsläpp från livsmedelsproduktion

Lennart Andersson på gården Kärret i Halland fick investeringsstöd från Klimatklivet för att byta från olja till biobränsle i sin spannmålstork. Genom denna åtgärd minskade han utsläppen med 80 ton koldioxid per år.

Sidan senast uppdaterad: 21 juni 2018

– Den framtida konsumenten kommer att efterfråga mer klimatsmart producerad mat. Då vill jag vara med på det tåget, säger Lennart Andersson.