Biogas av gödsel och matavfall

More Biogas Småland AB bildades i februari 2011 efter flera års förberedelser. Bolaget har byggt en samrötningsanläggning som stod klar vintern 2014.

Sidan senast uppdaterad: 24 april 2017

Bolaget har 29 delägare varav 18 är lantbrukare i Förlösa, Läckeby och Rockneby strax norr om Kalmar. Övriga delägare är bland andra Läckeby Water AB, Famax AB, en privat investerare, ALMI Invest, CA Fastigheter, Hund Holding och Kalmar Energi. Lantbrukarna äger tillsammans cirka 35 procent.

More Biogas har byggt en samrötningsanläggning som producerar färdig komprimerad fordonsgas för lokal användning. Råvaror är gödsel från lantbrukarnas gårdar och matavfall från hushåll i de närliggande kommunerna. Biogasanläggningen finns i Mosekrog, strax intill E22 cirka en mil norr om Kalmar och inryms i lokaler från tidigare verkstadsindustri. More Biogas har även en egen gasmack belägen precis vid anläggningen.