Bostadsbolaget som blev fossilfritt

För AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag, är miljöfrågan en viktig del i arbetet och de har idag fasat ut alla sina fossila bränslen. Satsningen som gjorts inkluderar energiförsörjningen av fastigheter samt transporter och fordonsbränslen.

Sidan senast uppdaterad: 11 oktober 2018

Åtgärder som gjorts

Bostadsbolaget har gjort ett antal åtgärder för att ersätta de fossila bränslena både för fastigheter och transporter. Gällande fastigheterna har all fossil olja för uppvärmning fasats ut sedan 2010 och nu värms 94 procent av Eidars fastigheter via fjärrvärme. Den el som används är ursprungsmärkt Grön El, vilket innebär helt förnyelsebara energislag. På byggnaderna finns också egna solceller som bidrar till energiförsörjningen av fastigheterna.

De senaste åren har också traditionella bilbränslen fasats ut och majoriteten av bolagets bilar tankas miljövänligt med el eller biogas medan resten av fordonsparken tankas med diesel. Den diesel som används är också fossilfri gjord av främst vegetabiliska och animaliska fetter och kommer från en stor tank som bostadsbolaget köpt. Allt ifrån småbilar, till stora traktorer och små åkgräsklippare är nu fossilfria och samtliga 58 fordon uppfyller de senaste kraven på definitionen miljöbil.

För hyresgästerna finns ett stående erbjudande att kostnadsfritt installera laddplats, på respektive parkeringsplats, för att underlätta för de som har eller vill skaffa elbil. Bostadsbolaget har också laddstolpar utplacerade på olika ställen i Trollhättan, till exempel vid sitt största kontor, resecentrum samt i några bostadsområden. Vid resecentrum finns även en bilpool.

Effekter

Genom energioptimering och att all direktverkande el och olja har fasats ut ur fastigheterna, som nu endast drivs med förnyelsebar el, har koldioxidutsläppen minskat med 75 procent. De minskade koldioxidutsläppen motsvarar en vanlig bils utsläpp om den kör 500 varv runt jordklotet. Energianvändningen har, jämfört med 2007, minskat med 24 procent sedan fastigheterna energioptimerats.

Genom att endast ha fordon som tankas med grön el, naturlig el eller fossilfri biologisk olja så minskas utsläppen med tre fjärdedelar. Med andra ord skulle bostadsbolagets 58 fordon kunna köras fram och tillbaka mellan Sverige och Kina fyra gånger jämfört med en gång med motsvarande fordonspark för 10 år sedan.