En andra biogasmack i Härnösand säkrar tillgång på fordonsgas

Härnösand Energi & Miljö AB har öppnat en andra biogasmack. Den ska fungera som reservalternativ då ordinarie tankställe i tätorten är tillfälligt ur drift. På sikt ska de två mackarna bidra till att fler vågar satsa på biogasfordon.

Sidan senast uppdaterad: 29 juni 2018

– Biogas som blir fordonsbränsle har en fantastisk uppsida. Förutom att koldioxidutsläppen reduceras, är de lokala utsläppen till luft mycket lägre jämfört med bensin och diesel men också jämfört med andra biobränslen som etanol och biodiesel, säger Peter Häggström vid Härnösand Energi & Miljö AB.

De senaste åren har Härnösands kommun och kommunägda Härnösand Energi & Miljö, HEMAB, satsat rejält på biogas som fordonsbränsle. 2016 invigdes en ny anläggning för att producera fordonsgas från matavfall och avloppsslam – kapaciteten är idag drygt 500 ton men anläggningen är förberedd för att producera cirka 1000 ton fordonsgas per år. Hösten 2017 togs även ett nytt tankställe i drift, det andra i kommunen.

– Vi har haft en biogasmack inne i tätorten sedan 2015, men vi behövde en backup, ett reservalternativ. Det är viktigt att kunder har en säker tillgång till gas.

Biogasmack intill produktionsanläggningen

Den nya biogaspumpen är placerad vid HEMABs produktionsanläggning i Älandsbro, strax norr om Härnösands tätort. Av den totala investeringen på 413 000 kronor, kom 240 000 kronor i stöd från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet. Pumpen är tänkt att fungera som alternativ till den befintliga biogasmacken i tätorten, då den av någon anledning inte fungerar. Fordonsägare som anmält sig på HEMABs webbplats får sms-meddelanden om eventuella driftstörningar.

Hittills är macken mest för internt bruk

Störningarna har dock hittills varit få och korta, konstaterar Peter Häggström, och endast en handfull privata fordon har tankat vid den nya biogaspumpen. Pumpen har så här långt framför allt nyttjats internt – HEMAB har för närvarande två biogasdrivna lastbilar.

– Det innebär en besparing i körda mil för våra lastbilar, som kan tanka när de är på plats. Sen har vi också besparat privatpersoner som tankat i stan en del förtret för att de slipper trängas med våra lastbilar, säger Peter Häggström.

Ska uppmuntra fler biogasdrivna fordon

Den nya biogasmacken är en del av kommunens arbete för ökad hållbarhet. På sikt ska mackarna säkra tillgången till biogas lokalt, och därmed bidra till ett ökat intresse för gasdrivna fordon, både hos offentliga aktörer och hos privatpersoner.

– En andra biogasmack innebär större säkerhet i systemet, och förhoppningsvis att fler vågar satsa på biogas.

Så även om det ligger utanför HEMABs egentliga uppdrag driver företaget numera två tankställen i Härnösand.

– Vi har producerat gas i många år, men hade ingen tidigare erfarenhet av att driva mackar. Men verksamheten har rullat på och vi har lärt oss successivt under resans gång, säger Peter Häggström.