Energisnål avisning av pendeltåg

Tågdepån i Älvsjö har tagit fram en ny klimatsmart metod för att avisa pendeltåg under vintertid. Den nya metoden använder riktade luftbälgar för att avisa tågen där det behövs.

Sidan senast uppdaterad: 13 december 2017

Den nya avisningsmetoden har löst ett komplicerat problem och gjort pendeltågstrafiken mer driftsäker under vintertid. Genom att utföra denna åtgärd effektiviserades inte bara avisningen utan kostnaden för uppvärmning och elenergi minskades med en halv miljon kronor om året. Koldioxidbelastningen minskade med 50 ton per år. Avisningen går dessutom med hjälp av den nya tekniken dubbelt så fort.

Tidigare värmdes 18 900 kubikmeter luft upp till 35 grader för att få bort isen under pendeltågen, vilket innebar att ingen kunde arbeta i lokalen under tiden. Den nya metoden begränsar istället mängden varmluft till 2 500 kubikmeter – det vill säga till just det område under tågen som behöver avisas.

Medarbetare har på ett innovativt sätt utvecklat metoden genom att använda en idé från en konstruktion för tak och överföra den till avisning av pendeltåg. Metoden har förenklat arbetet för flera personalkategorier och dessutom förbättrat arbetsmiljön.

Den nya metoden för att avisa pendeltågen vintertid i Älvsjödepån fick Stockholms läns landstings miljöpris 2016.