Från oljepanna till bergvärme för brödproducent

Sveriges äldsta tunnbrödstillverkare, Mjälloms Tunnbröd, är ett av många små och medelstora företag som nu byter uppvärmningslösning från oljepanna till bergvärme. En åtgärd som inte bara är bra för klimatet utan också sparar tid och energi.

Sidan senast uppdaterad: 20 februari 2024

Industrin står för en dryg tredjedel av Sveriges utsläpp. Om vi ska nå målet om nettonollutsläpp senast till 2045 är det avgörande att dessa utsläpp minskas kraftigt. De allra flesta industrierna är små eller medelstora företag. De har god potential att bidra till att målet uppfylls genom att fasa ut fossila bränslen och effektivisera energianvändningen.

– Investeringar i förnybara bränslen, ny processteknik, ny värmepanna eller ett nytt ventilationssystem är exempel på bra åtgärder som Klimatklivet kan stötta. Åtgärderna kan också genomföras i kombination för att ytterligare förstärka klimatnyttan, säger Audrée Paquette, handläggare på Klimatklivet.

Flera fördelar med bergvärme

På tunnbrödsbageriet Mjälloms Tunnbröd har Klimatklivet gett stöd till energiomställning i form av ett byte från oljepanna till bergvärme. Bergvärmepumpen som Mjälloms investerar i kan använda energi från både värme och kyla. Det gör att värmen nyttjas för att värma lokaler och vatten till produktionen. Kylan, som hämtas direkt från bergvärmens borrhål, ersätter den el som tidigare använts för att driva kylmaskinen. Totalt bidrar det till att Mjälloms fasar ut en avsevärd mängd olja och sparar in på elanvändningen som är uppmätt till 20 000 kWh per år.

– Vi har länge gått och sneglat på den där oljepannan med önskan om att byta ut den mot något bättre. Men vi hade inte hittat någon vettig lösning förrän Klimatklivet kom in i bilden med ett kostnadseffektivt alternativ, säger Torbjörn Ullsten, VD på Mjälloms Tunnbröd.

Lina Nilsson, platschef på Mjälloms Tunnbröd fyller i:

– Även om vi länge funderat på en ny, bättre och mer hållbar väg framåt så insåg vi inte hur omfattande koldioxidutsläppen var eller hur skadliga de dåliga kemikalierna var. Det fick vi veta mer om när vi pratade med Klimatklivet. Då såg vi både effekter och konsekvenser tydligare.

Lina Nilsson och Torbjörn Ullsten på Mjälloms tunnbröd. Foto: Erik Abel

Konvertering och energieffektivisering ger hög klimatnytta

Konvertering från fossilt till förnybart bränsle är näst efter laddstationer den vanligaste åtgärden i Klimatklivet. Sedan 2015 har många mindre företag behövt stöd för att kunna bli fossilfria.

– Det här är en stor investering för oss trots att det långsiktigt är kostnadseffektivt. Hade det inte varit för Klimatklivet hade vi förmodligen fortfarande suttit med vår oljepanna och funderat kring huruvida vi skulle hitta en ny lösning, säger Torbjörn Ullsten.

Bergvärmen är energieffektiv och mer eller mindre underhållsfri. Det har en positiv direkt inverkan på verksamheten internt. Dessutom kan Mjälloms nu med stolthet kommunicera sina hållbara initiativ utåt, mot kund.

– Det känns bra att kunna säga att den energi som Mjälloms Tunnbrödsbageri använder är klimatsmart, säger Torbjörn Ullsten.

Foto: Erik Abel

Mjälloms Tunnbröd AB

Åtgärd: Energikonvertering från oljeeldning till bergvärme för ökad energieffektivisering.

Beviljat stöd: 600 390 kronor, 70 procent av investeringskostnaden.

Storlek på investering: 858 000 kronor

Förväntad utsläppsminskning: 84 049 kWh/år och 41 ton CO2/år. Den faktiska besparingen motsvarar snarare 100 000 kWh/år och 49 ton kg CO2/år.