Gemensam elbilspool sänker utsläppen

Genom en gemensam bilpool bestående enbart av elbilar har åtta företag och organisationer i Kalmar sänkt utsläppen från sina resor i tjänsten. Bilarna som används av företagen dagtid kan sedan också användas av privatpersoner och andra företag kvällar och helger.

Sidan senast uppdaterad: 22 oktober 2018

Initiativet heter dELbil och är ett initiativ mellan verksamheter i Kalmarregionen som vill leda utvecklingen av hållbara transporter. Redan 2012 tog Kalmar läns museum och Kalmar kommun, kontakt med Kalmar Energi bilpoolsföretaget Move About för att hitta en grönare transportlösning genom delningsekonomin och elbilar drivna av lokal vindkraftsel och initiativet sjösattes 2013.

Idag har poolen åtta företag och organisationer som bidragit med bilar och laddinfastruktur. Totalt är det cirka 1100 registrerade medlemmar. För att ett företag ska kunna gå med i poolen krävs att de själva bidrar med en bil. Företaget får då obegränsat använda varandras bilar gratis inom poolen. Detta innebär en naturlig utökning av antalet bilar inom dELbil som idag är uppe i 13 stycken.

Elbilarna används som tjänstefordon dagtid, och nyttjas av andra företag och privatpersoner på kvällar och helger. Tack vare ett samarbete med andra bilpooler som nu byggts upp enligt samma modell har medlemmarna i poolen också möjlighet att använda fordon även i andra städer som till exempel Helsingborg och Göteborg.

Effekter

Den sammanlagda körsträckan för bilarna 2016 motsvarade tre varv runt jorden, vilket motsvarar att koldioxidutsläppen har minskat med 12,5 ton per år. Även bullret har minskat liksom behovet av parkeringsplatser. Enligt den statliga utredningen Cirkulär ekonomi ersätter en bilpoolsbil sex privata bilar. Företagen bakom poolen har observerat hur de som börjat använda blivit mer benägna att helt gå över till elbil efter att ha fått möjlighet att testa via poolen. Idag är det flera nya företag och organisationer som är på väg att gå med i poolen.

Lärdomar

I början var det svårt att få medarbetare att välja elbil när vanans makt var stor. Att fixa poolplatser, laddstolpar och bilar är relativt enkelt men att få medarbetare att tänka i nya banor och få nya vanor har varit en stor utmaning som har krävt stor uthållighet. Nu har flera av aktörerna elbilsvana medarbetare men de efterlyser ett stöd för att jobba aktivt med beteende- och attitydförändrande insatser. I början var det problem med att icke-laddbara bilar stod parkerade vid laddstolparna. Detta upphörde i princip då man målade dem med en blåvit symbol av en stickkontakt.