Gödsel blir till klimatsmart fordonsbränsle på Gotland

Brogas AB har fått investeringsstöd från Klimatklivet för att bygga ut sin biogasanläggning och fördubbla sin produktion. Genom åtgärden bidrar företaget till att minska de klimatpåverkande utsläppen med över 3000 kilo koldioxid per år.

Sidan senast uppdaterad: 10 juli 2018

Biogasen framställs av gödsel och avfall. Gasen blir till klimatsmart fordonsbränsle som ersätter fossilt bränsle för en körsträcka motsvarande 2,2 miljoner mil i personbil.