Halverat matsvinn sparar pengar

Det slängs över en miljon ton mat varje år i Sverige, vilket motsvarar utsläpp av två miljoner ton koldioxid. På två år minskade Sundsvalls sjukhus mängden matavfall med 47 procent som motsvarar ett värde av 3,8 miljoner kronor per år.

Sidan senast uppdaterad: 4 juni 2018

Så här gick det till

Det var i samband med en miljöutredning 2010 som man för första gången undersökte mängden matavfall från Sundsvalls sjukhuskök. Mätningen visade att mat till ett värde av åtta miljoner kronor slängdes varje år. Personalen i köket började arbeta aktivt med att minska mängden mat som slängs, vilket resulterade i en initial minskning med 25 procent.

År 2012 startade en kampanj på Sundsvalls sjukhus, som fokuserade på att lära personalen att beställa rätt portionsstorlek till patienterna för att dessa skulle tillfriskna snabbare, men också för att minska mängden mat som kom tillbaka från vårdavdelningarna.

Effekter

När kampanjen var genomförd visade mätningar att avfallet hade minskat med 47 procent mellan år 2010 och 2012. Utvärderingen visade att projektet ökade förståelsen mellan vårdpersonalen och kökspersonalen. Arbetsglädjen i köket hade också ökat.

Lärdomar och erfarenheter

Resultatet i Sundsvall visade att det går att minska matavfallet betydligt. Projektet utvärderades via resurser från Sveriges kommuner och landsting och fick stor uppmärksamhet och erfarenheterna spreds till andra landsting och kommuner. Lärdomarna dokumenterades bland annat i en film, som översattes till engelsk text.

– Framgångsfaktorer var att vi faktiskt tog reda på hur mycket matavfall som uppstod, att många kompetenser var delaktiga i arbetet, men också att vi satsade ordentligt på att kommunicera resultatet, säger Olle Bertilsson, som är hållbarhetssamordnare, extern samverkan i miljö- och hållbarhetsfrågor, inom Region Västernorrland.

Projektet fick även internationell uppmärksamhet i samband med att Olle Bertilsson blev inbjuden att berätta om arbetet vid ett event vid Swedish house i Washington.