Inglasat P-hus för cyklar gör succé hos pendlare

Ett cykelgarage på Katrineholms resecentrum underlättar för pendlare att lämna bilen hemma och istället ta cykeln till jobbet. Investeringen är ett led i kommunens långsiktiga arbete för att öka cyklingen och att skapa en mer hållbar trafik.

Sidan senast uppdaterad: 14 juni 2018

Med ett accesskort öppnas glasdörrarna och garagets invändiga belysning tänds. Här kan pendlare låsa in sin cykel under arbetsdagen, men också lägga ifrån sig hjälm och regnkläder och ladda elcyklar. Den centrala placeringen på perrongen, och utformningen med glasväggar och solceller på taket gör cykelgaraget till ett landmärke för alla som passerar resecentrum varje dag.

– Vi ville göra något annorlunda och visa att cykeln får ta plats i stadsmiljön. Garaget är ett led i Katrineholms arbete för att ställa om trafiken i hållbar riktning, säger Jennie Lind vid Samhällsbyggnadsförvaltningen på Katrineholms kommun.

Cykelgarage vid tågstationen
Det inglasade parkeringsgaraget för cyklar vid Katrineholms resecentrum är populärt bland pendlarna. Foto: Cyklos

Tidigare alltför få cykelställ invid resecentrum

Att det behövdes ny cykelparkering konstaterades tidigt i planeringsarbetet. Kommunens egna undersökningar visade att befintliga cykelställ i närheten av resecentrum oftast var upptagna. I många fall var ställen äldre och i dåligt skick. I centrum saknades helt väderskyddade platser, under tak. Efter att ha övervägt alternativa utformningar och placeringar av ny cykelparkering fastnade Samhällsbyggnadsförvaltningen till sist för ett inglasat garage på perrongen, i den absoluta närheten av både tåg- och bussförbindelser.

– Katrineholm har ett stort in- och utflöde av pendlare till och från övriga Södermanland. Centralorten är dessutom kompakt, det mesta nås inom tre kilometer, så vi har en bra möjlighet att omvandla dagliga bilresor till cykel. Trygg och säker cykelparkering var därför prioriterad, säger Jennie Lind.

Stort intresse hos pendlare trots månadsavgift

Investeringen, totalt 1,1 miljoner kronor, finansierades till hälften med stöd från Klimatklivet. Solcellsanläggningen ingick dock inte i stödet från Naturvårdsverket, den belastade kommunens egna budget.

De första spadtagen togs under våren 2016 och i oktober samma år skedde invigningen. Redan första dagen var intresset stort, berättar Jennie Lind. Garaget har plats för 38 cyklar, men eftersom nyttjande sker på olika tider under dygnet är det möjligt att ha 45 abonnemang totalt. Trots att en plats i cykelgaraget kostar 60 kronor i månaden – samtidigt som bilparkering i Katrineholms tätort alltjämt är gratis – har abonnemangen mer eller mindre varit fulltecknade sedan invigningen, konstaterar Jennie Lind.

– Det stora intresset ser jag som ett tydligt tecken på att katrineholmare uppskattar bekväm och bra infrastruktur för cykel.

Förbättrad cykelinfrastruktur och egenproducerad el

Enligt kommunens egna beräkningar ger cykelgaraget upp till 17,4 ton lägre utsläpp av koldioxid per år, framför allt tack vare färre bilresor. Solcellsanläggningen på taket producerar 6 800 kilowattimmar el per år. Det täcker cykelgaragets behov – kommunen kan även sälja ett visst överskott.

Garaget är byggt som en modul, vilket underlättar utbyggnad i framtiden. Några konkreta planer har inte kommunen i dagsläget, men Jennie Lind poängterar att investeringen i sin helhet har varit mycket positiv för kommunen.

– Det har varit en rolig investering, och ett bra sätt att prioritera cykelinfrastruktur.