Kunskapshöjande solsafari

För att inspirera och sprida kunskap arrangerar Klimatrådet i Jönköpings län, där såväl länsstyrelsen som länets kommuner finns representerade, en solsafari där länets invånare får chansen att besöka solcellsanläggningar och lära sig mer om energiformen.

Sidan senast uppdaterad: 11 oktober 2018

Solsafari är ett tillfälle då solcellsägare runt om i länet visar upp sina solceller. Med hjälp av karta och adresser har den som vill en unik möjlighet att besöka anläggningsägare i hela länet. Folk kan passa på att ställa frågor till ägarna och lära sig mer om solcellers nytta, hur de fungerar och hur de själva själv kan göra el från solen.

Aktiviteten samordnas av länsstyrelsen, men anordnas tillsammans med länets alla energi- och klimatrådgivare.

Poängen är att personer som funderar på att installera solceller får på detta sätt värdefull kunskap från de som vet bäst: de som själva har testat. Det är enkelt att få personer, företag och lantbruk att visa upp sina solceller då många känner stolthet över dem.

Resultat

På Solsafari 2017 uppskattar besökte omkring 500 personer de 61 solcellsanläggningar som då var i programmet. Responsen har varit positiv men man kommer under hösten att utvärdera hur många nya anläggningar detta kan ha resulterat i.

Om det kontinuerliga solcellsarbetet i Jönköpings län kan dock sägas att utbyggnadstakten 2018 var på 83 procent vilket är 21 procent över rikssnittet. Jönköping är det län som erhåller näst mest solcellsstöd per capita i Sverige.